گزارش های تصویری

باشگاه نخبگان بعثت

اخبار بعثت

دهمین جشن تکلیف دختران دبستان بعثت ۱ در هتل پارس

با حضور عضو موسط مدارس بعثت حاج آقای اسدیان ،مدیران، معاونت های ...

ادامه مطلب »

اردوی راهیان نور دبیرستان دوره اول بعثت

اولین سری از تصاویر اردوی راهیان نور دبیرستان دوره اول اسفند۱۳۹۶ 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ...

ادامه مطلب »

جشن تکلیف دانش آموزان دختر دبستان بعثت ۲

جشن تکلیف دانش آموزان دختر دبستان بعثت ۲ در هتل پارس با ...

ادامه مطلب »

بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه ۱ از دبستان عرش(از مدارس حمایتی مجتمع آموزشی بعثت)

بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه یک جناب آقای دکتر خاتم ...

ادامه مطلب »

گزارش های تصویری

گزارش های صوتی و ویدیویی

تالار افتخارات